Zubní ordinace

KONCEPT DENTÁLNÍ PÉČE

Naše služba je postavena na komplexním vyšetření a co možná nejlepším řešení problému. Využíváme nejnovějších technologií a postupů.

Abychom vám mohli poskytnout nejlepší péči, neustále se vzděláváme na odborných seminářích a školeních.

První návštěva

Nejprve vás požádáme o vyplnění vstupního dotazníku a osobní anamnézy (onemocnění, se kterými se léčíte, jaké léky užíváte a případné lékové alergie).

Absolvujete klinické vyšetření, bude vám pořízen OPG snímek, fotodokumentace a následně s vámi budeme konzultovat možné postupy léčby a jejich cenové plány.
 

Anestézie

V naší zubní ordinaci se bolestivého ošetření obávat nemusíte.

Výkony, které by mohly být bolestivé nebo nepříjemné mohou být znecitlivěny pomocí lokální anestézie.

Lokální anestezie je znecitlivění určité části těla pacienta. Provádí se vpichem anestetika pomocí injekce.

Injekční vpich může být na přání pacienta proveden bezbolestně pomocí povrchové anestezie.

Účelem anestézie je usnadnění průběhu zákroku a tím i poskytnutí lepší péče.

Ortodoncie

LÉČBA NEPRAVIDELNOSTÍ V POSTAVENÍ, TVARU A POČTU ZUBŮ.

Častou motivací k léčbě jsou „křivé“ zuby.

Příčinou většinou bývá nedostatek místa v zubním oblouku. Mezery mezi zuby (tzv. diastema, tremata) naopak vznikají pokud je v zubním oblouku místa nadměrně.

Další důvodem k léčbě je také „předkus“ nebo „podkus“. Ty jsou často zapříčiněny odchylkami v růstu horní nebo dolní čelisti.

Cílem ortodoncie je dosažení funkčního a estetického celku.
(Pravidelné zubní oblouky ve správném vztahu vůči sobě navzájem).

Implantologie

KVALITNÍ NÁHRADA CHYBĚJÍCÍCH ZUBŮ

Zubní implantáty nahrazují kořeny zubů a za přísných a přesných podmínek se zavádějí do dolní či horní čelistní kosti.

Pomocí implantátů nahrazujeme jeden či více ztracených zubů tak, že není potřeba brousit zuby sousední.

Díky implantátům můžeme nahradit všechny ztracené zuby a často je využíváme k upevnění snímatelných náhrad - zubních protéz.

Léčbu po ztrátě zubu (nebo zubů) provádíme ve dvou krocích:
V prvním kroku zavedeme implantát a ve druhém zhotovíme protetickou náhradu.

Protetická stomatologie

VHODNĚ VYBRANÉ ZUBNÍ NÁHRADY

V případě, že je zub z velké části destruován a lze z něj zachránit pouze kořen nebo zub zcela v ústech chybí, je na místě protetické ošetření.

Protetická stomatologie se zabývá náhradou chybějících zubů v ústech, nebo jejich úpravami...

...k čemuž se používá snímatelná a fixní protetika a to především korunky, fixní můstky nebo snímatelné náhrady - zubní protézy.

Spolupráce s parodontology

VČASNÉ ODHALENÍ A LÉČBA PARODONTÓZY.

Parodontologie se zabývá ošetřením tkání obklopujících zuby - parodontu. Pro správnou funkci chrupu je zdravý parodont stejně tak důležitý, jako zdravý zub - zub bez kazu.

Ortodoncie ve spolupráci s parodontologií je schopna zachovat zuby jinak určené k extraci.